1- وقت را براي روياها اختصاص دهيد تا روح تان را به ستارگان پيوند دهد .
2- وقت را براي كار كردن اختصاص دهيد زيرا بهاي آن موفقيت است .
3- وقت را براي فكر كردن اختصاص دهيد زيرا سرچشمه قدرت است .
4- وقت را براي بازي كردن اختصاص دهيد زيرا راز جواني است .
5- وقت را براي مطالعه اختصاص دهيد زيرا سرچشمه دانش است .
6- وقت را براي خنديدن اختصاص دهيد زيرا سختي ها و مشكلات را كم رنگ ميكند.
7- وقت را براي بهداشت و سلامتي اختصاص دهيد زيرا گنجينه زندگي است .
8-  وقت را براي نيايش و عبادت اختصاص دهيد زيرا گرد و غبار زندگي مادي را از چشمان شما مي‎زدايد و شما را به ذات الهي پيوند ميزند .
9-  وقت را براي دوستان اختصاص دهيد زيرا باعث شادي و نشاط ميشوند.
01-  وقت را براي مهرورزي اختصاص دهيد زيرا لذت بخش است .
( فيليپ همبرت )

 

ياران به موافقت چو ديدار كنيد
بايد كه زدوست ياد بسيار كنيد
چون باده خوشگوار نوشيد بهم
نوبت چو بما رسد نگونسار كنيد
(خيام )

 

شب فراق كه داند كه تا سحر چند است
مگر كسيكه بزندان عشق در بند است
بگفتم از غم تو راه بوستان گيرم
كدام سرو به بالاي دوست مانند است
پيام من كه رساند به يار مهر گسل
كه بر شكستي و ما را هنوز پيوند است
قسم به جان تو خوردن طريق عزت نيست
بخاك پاي تو كانهم عظيم سوگند است
كه با شكستن پيمان و برگرفتن دل
هنوز ديده به ديدارت آرزومند است
بيا كه بر سر كويت بساط چهره ماست
به جاي خاك كه در زير پايت افكند است
( سعدي )


/ 0 نظر / 10 بازدید