کــــــابل زمیـــــن


 

        عبد الاحد مهمند نخستین فضا نورد افغانستان   

   Abdul Ahad Mohmand

عبدالاحد مهمند نخستين فضانورد افغان است كه در 28اگوست 1998 به همراه دوتن از فضانوردان روسي رهسپار ايستگاه فضايي مير گرديد ه و مدت 9 روز در آن اقامت داشتند . پيش از انجام اين سفر فضايي ، قرار بود كه عبدالاحد مهمند به همراه فضانورد ديگر هموطن آقاي محمد دوران غلام معصوم ، اين ماموريت فضايي را به انجام رسانند اما قبل از شروع سفر ، محمد دوران مبتلا به آپانديست تشخيص داده شده و سفر شان لغو گرديد . آقاي مهمند ، تحصيلات ابتدايي و دوره متوسطه وليسه را در كابل گذرانده و از آكادمي نيروي هوايي فارغ التحصيل گرديد . او هم اكنون در اشتوتگارت آلمان زندگي مي كند .

Abdul Ahad Mohmand

 • Birth Place: Sardah, Afghanistan

 • Nationality: Afghan

 • Birth Date: January, 1st, 1959

 • Current Status: Inactive

 • Trained as: Research Cosmonaut
 • Profession: Pilot
 • Sex: Male
 • Group: 1988 International Group 6
 • Selection Year: 1988
 • Departure Year: 1988
 • Number of Flights: 1.
 • Total Time: 9 days.
 • Comments: Afghan Air Force. Originally backup; replaced Masum
Mohammad Dauran Ghulam Masum
 • Birth Country: Afghanistan
 • Nationality: Afghan.
 • Birth Date: Unknown
 • Status: Inactive.
 • Trained as: Research Cosmonaut.
 • Profession: Pilot.
 • Sex: Male
 • Group: 1988 International Group 6
 • Selection Year: 1988
 • Departure Year: Cancelled due sickness
 • Number of Flights: NA
 • Total Time: NA
 • Comments: Afghan Air Force. Originally prime crew.
 


کــــابل زمیــــن تمیــــم