کــــــابل زمیـــــن


 

                          نــــــــو روز

جشن باستاني نوروز از زمانه‌هاي باستان تا كنون‌، با شكوهمندي در سرزمين افغانستان تجليل مي‌گردد. اين جشن باستاني كه نويد بخش ختم زمستان و آغازگر بهار مي‌باشد، تاريخ كهن دارد. در درازناي تاريخ اين جشن‌ِ بهاري از نسلي به نسلي به ميراث رسيده و در هر مقطع تاريخي‌، به تناسب شرايط و خواسته‌هاي زمانه به شكلها و شيوه‌هاي خاص برگزار شده است‌. در تجليل از اين جشن و مراسم كهن و باستاني‌، مبتني بر فرهنگ مردم سرزمين باستاني‌اي كه اكنون به نام افغانستان ياد مي‌شود، يك چيز عمده وجود داشته است كه همانا پيشواز از بهار و شكرگزاري در برابر خداوند بوده است‌.
در زمانة ما، هر ولايت و هر بخش افغانستان به شيوه‌هاي گوناگون محلي‌، نوروز را پيشواز مي‌گيرند; ولي يك چيز عام و مشترك كه وجود دارد اين است كه همة خانواده‌ها پيش از ورود نوروز، «خانه‌تكاني‌» مي‌كنند. خانه‌تكاني مفهومش اين است كه به خاطر استقبال از نوروز، اين نخستين روز بهاري و نخستين روز سال نو هجري خورشيدي‌، خانه‌هايشان را پاك و صفا مي‌نمايند. صندليها و بخاريها را مي‌بردارند و به تاوه‌خانه‌ها ديگر آتش نمي‌كنند. فرشها و بستره‌ها را مي‌تكانند و خانه‌ها، دهليزها و صحن حويلي را پاك و جارو مي‌نمايند. شيشه‌هاي ارسيها و كلكينها را مي‌شويند و صافي مي‌كنند. كوچه‌ها و پيرامون حويلي‌ها را پاك و صفا مي‌كنند. لباسهاي نو تهيه مي‌نمايند و يا لباسهاي كهنه را مي‌شويند و به خصوص مي‌كوشند كه براي كودكان لباس جديد آماده نمايند. تن‌هايشان را به حمامها و ساير جاهاي مناسب شست‌وشو نموده و مي‌كوشند كه جسم و جانشان را از آلودگيها پاك نمايند.
بدين ترتيب براي خوش آمد بهار و نوروز آمادگي مي‌گيرند و تلاش مي‌ورزند كه با چهره‌هاي شاد و لبان متبسم به استقبال جشن باستاني نوروز بروند. پيش از تحويل سال‌، سفره‌ها را با هفت سين يا هفت شين و يا هفت ميوه رنگين مي‌سازند; سبزي‌، ماهي و شيريني بايد بر سر سفره باشد. بعضاً شمعها را نيز روشن مي‌كنند. همة اعضاي خانواده بر گرد سفره جمع مي‌شوند و منتظر ورود نوروز و سال نو مي‌باشند. پدر و مادر و يا هر كه بزرگ خانواده باشد، بر صدر مجلس مي‌نشيند. در حين ورود سال نو، همة اعضاي خانواده دستها را به رسم دعا بالا مي‌كنند و بزرگ خانواده دعاي شكرگزاري را قرائت مي‌كند و همه در برابر دعاي شكرگزاري آمين گفته از خداوند التجا و تمنا مي‌نمايند تا سال نو را براي ايشان سال صلح و امنيت‌، آسايش‌، آرامش‌، خير و بركت ساخته و قدم سال نو را براي خانوادة ايشان و براي همة مردم وطن و مردم جهان نيك بگرداند.
پس از ختم دعا، كوچكان دستهاي بزرگان را بوسيده و بزرگان رخسار كوچكان را بوسيده‌، ورود سال نو و نوروز را به همديگر تبريك گفته و به صرف غذاهاي گوناگون و هفت ميوه كه بر سر سفرة رنگين مرتب چيده شده است مي‌پردازند.
در روز نوروز، زنان و مردان و به خصوص كودكان‌، لباسهاي نو و رنگارنگ پوشيده‌، همگي از خانه‌ها بيرون گرديده سبزه لگدكردن مي‌روند. سبزه لگدكردن مفهومش اين است كه به سوي طبيعت در فضاي باز، در دامنة كوهها، به تپه‌ها، دشتها، صحراها و در ميان كشتزارها و مزرعه‌ها و بالاي كوهها رفته هواي تازه و پر طراوت بهاري را استنشاق و استشمام مي‌نمايند. به چيدن گلهاي نورسته لاله و ساير گلهاي خودرو مبادرت كرده‌، از گلها غنچه‌ها مي‌سازند و بعد رهسپار ميله‌جاها (تفرجگاهها) و يا منازلشان مي‌شوند.
در روز نوروز، در هر شهر و ديار، در جايگاههاي مخصوص كه معمولاً در گرد و نواحي زيارتگاهها مي‌باشد، به نام ميلة نوروز و به نام ميلة روز دهقان‌، ميله‌ها (مراسم خوشي و شادماني‌) تنظيم مي‌گردد. در اين ميله‌ها نمايشهاي قوچ جنگي‌، مرغ جنگي‌، سگ‌جنگي و نمايشهاي گاوهاي قلبه‌اي‌، سامان آلات زراعتي‌، اسبهاي بزكشي و اسبهاي سواري‌، نيزه‌بازي‌، شتردواني و ساير بازيهاي سرگرم كننده صورت مي‌گيرد. براي سرگرمي كودكان‌، اسبهاي چرخكي چوبي و ملاقي و ساير بازيها تنظيم گرديده‌، تخم‌هاي مرغ رنگ كرده شده و سامانهاي رنگارنگ بازي اطفال به فروش مي‌رسد.
به هر سو دكانهاي ماهي‌فروشي‌، جلبي‌فروشي‌، شيريني‌فروشي‌، خوراكه‌فروشي‌هاي گوناگون‌، سماوارهاي چاي و كبابي‌ها افتتاح مي‌شوند. صداي ساز و آواز از هر سو به گوش مي‌رسد و يك فضاي شادماني و خوشي همه را در آغوش مي‌گيرد. هر كس به هركس ورود نوروز و سال نو را تبريك گفته‌، براي همديگر سال خوش و نيكو آرزو مي‌كنند.
در روز نوروز خويشاوندان‌، دوستان و آشنايان به منزل همديگر رفته‌، سال نو را به همديگر شادباش گفته‌، كلچه نوروزي‌، هفت ميوه‌، چاي و شيريني صرف مي‌كنند و براي همديگر از خداوند سال نيك و باسعادت آرزو مي‌نمايند. همچنان اشخاص كم‌سن به نزد اشخاص مسن و سايرين به نزد بزرگان و اشخاص معمر براي تبريكي سال نو مي‌روند.
به طور معمول به خاطر ورود بهار كه زمان كشت و كار آغاز مي‌گردد، در تمام مراكز ولايات در جريان تجليل روز دهقان از طرف مسئولان دولتي به دهقاناني كه گاوهاي قلبه‌اي و شيري و ساير حيوانات خوب تربيه كرده‌اند و در توليد محصولات زراعتي‌، موفق بوده‌اند جايزه‌هاي تشويقي داده مي‌شود.
در روز نوروز ـ كه به نام روز نهال‌شاني نيز معروف گرديده ـ طبق معمول همه‌ساله‌، به نهال‌شاني مثمر و غيرمثمر و زينتي نيز مبادرت ورزيده مي‌شود.
در اين روز يكي از سنتهاي مردم‌، رفتن بالاي گورستان و دعاخواني براي گذشتگان است‌. در هر ولايت‌، منطقه و قرية افغانستان‌، جاهاي معروفي براي گردهم‌آيي وجود دارد كه در روز نوروز مردم در همان جاها به مقصد دعاي شكرگزاري ديد و بازديد و ميله‌كردن جمع مي‌شوند.


در كابل‌


مردم شهر كابل و حومة آن‌، در روز نوروز عمدتاً در زيارت سخي‌، شهداي صالحين‌، عاشقان و عارفان‌، خواجه صفا، باغ بابرشاه و زيارت ملا بزرگ جمع مي‌شوند. در اين روز در كابل دو رويداد هيجان‌انگيز صورت مي‌گيرد; يكي بلند كردن جنده (بيرق‌) زيارت سخي و ديگري بالا كردن توغ (علم‌) مندوي‌.
برافراشتن بيرق سخي در كابل‌: معتقدان و اخلاص‌مندان علي شيرخدا، چند روز پيش از نوروز به خاطر آمادگي از تجليل روز تولد شاه اوليا و پوش جديد علم مبارك و برافراشتن علم ترتيبات مي‌گيرند. شب نوروز همان جا در زيارتگاه سخي شب را با منقبت‌خواني در صفات امام علي و دعاخواني به پايان مي‌رسانند و روز نوروز كه نخستين روز سال نو خورشيدي مي‌باشد، به ساعت 9 صبح در حالي كه شاروال (شهردار) كابل و والي كابل و تعدادي از روحانيون و جمع غفيري از اهالي كابل حاضر مي‌ باشند، علم سخي‌، شاه اوليا، توسط معتقدان و اخلاص‌ مندان سرسپرده‌اش در ميان شور و هلهله و هيجانات مردم بلند مي‌گردد. در حين بلند شدن علم‌، اركستر بلدية كابل موزيك احترام می ‌نوازد و از هر سو صداهاي هيجان‌آميز «يا علي يا علي‌» و صداي كف‌زدنهاي هيجان‌انگيز به گوش مي‌رسد.
به خاطر اين مراسم عنعنوي و ديني‌، رئيس بلدية كابل و يكي از معمرترين روحانيان‌، بيانيه‌هايي ايراد مي‌نمايند و ورود سال نو و اين رويداد بزرگ را به همه تبريك و شادباش مي‌ گويند. بعد دعاييه‌اي خوانده می ‌شود و از خداوند التجا مي‌گردد كه در كشور صلح و امن برقرار بوده‌، خير بركت‌، صحت و سعادت دارين نصيب مردم گردد.
مردم را اعتقاد بر اين است هرگاه بيرق سخي به سهولت بلند شود، آن سال يك سال نيكو و پربركت بوده و اگر بيرق به مشكل بلند گردد، شگون آن سال خوب نيست‌.
بعد از اين كه بيرق بلند شد، كف ‌زدنهاي ممتد شادي‌آميز ادامه مي‌يابد و هر يك به همديگر اين رويداد با شكوه و نيكو را شادباش مي‌گويند و سپس هجوم زيارت كنندگان به سوي علم آغاز مي‌شود. هزاران نفر تلاش مي‌ورزند تا دستشان به چوب علم تماس نمايد و بدين‌گونه از ثواب زيارت كردن برخوردار شوند.
زنان دستمالهاي ابريشمين و ساير تكه‌هاي قيمتي را به خاطر برآورده شدن مرادشان به پاية بيرق سخي مي‌ پيچند و هركس تلاش می ‌ورزد كه اگر بتواند توته‌اي را از پوش جنده براي تبريك بركند.
معتقدان و اخلاص‌مندان مخصوص‌، در ميان اين گيرودار و كش‌ومكش تلاش مي‌ورزند تا نظم را حفظ نموده و گذرگاهي براي زيارت ‌كنندگان باز نمايند.
در جريان اين مراسم و هجوم سيل زيارت‌ كنندگان‌، گاهي حادثه‌هاي ناگواري هم رخ مي‌دهد و بعضيها زير پا گرديده صدمه‌هايي برمي‌دارند.
پيش از ورود نوروز و بالا شدن بيرق‌، بعضي از مريضان لاعلاج و يا صعب‌العلاج مي‌آيند و در پاي علم جا مي‌گيرند، به اميد اين‌كه سخي شاه اوليا موجب شفايابي آنان بشود.
بلند كردن توغ مندوي در كابل‌: مندوي كابل‌، جاي انبار و فروش مواد غذايي و ضرورتهاي گوناگون زندگي مردم است‌. دكانداران و مردم را عقيده بر اين است كه پوش كردن جديد توغ مندوي و برافراشتن مجدد آن‌، هر ساله به روز نوروز و اعطاي خيرات و نذر در اين روز اول سال‌، باعث خير و بركت مندوي مي‌شود و مندوي در جريان سال خالي نمي‌ماند.
 در صبح روز نوروز به ساعت 8 صبح‌، شاروال (شهردار) كابل از دفتر خويش با ساير اركان رسمي عالي رتبه بلدية كابل در طي يك مراسم رسمي در حالي كه موترش توسط پليسهاي موتر سايكل‌سوار اسكورت مي‌شود، به منظور برافراشتن توغ مندوي و بيرق زيارت سخي حركت مي‌نمايد. او نخست به مندوي رفته توغ مندوي را بلند مي‌كند و بعد از آن به زيارت سخي رفته در برافراشتن بيرق سخي سهم مي‌گيرد.
در مندوي همة علافان و ساير دكانداران و جمع غفيري از اهالي شهر كابل به منظور اشتراك در مراسم برافراشتن توغ مندوي‌، در ماركيت اساسي مندوي جايي كه بر بالاي دروازة ورودي آن بيرق بالا مي‌شود گرد مي‌آيند. توغ مندوي با يك تكه سبز پوش جديد گرديده‌، در ميان شور و هلهله جمع انبوهي از حضار برافراشته مي‌شود و رئيس بلدية كابل بدين مناسبت خجسته بيانيه‌اي ايراد مي‌نمايد و بعد توسط يك روحاني معمر دعاي شكرگزاري به آرزوي خير و بركت‌، صلح و امنيت ادا مي‌شود و بعد كلچه‌هاي نوروزي و شيرچاي و شيريني نوروزي صرف مي‌گردد.

عبدالكريم ميثاق                                

 

ميان نوروز و هويت تاريخی ما پيونديست کهن ،که درازنای تاريخ را از دور ها تا امروز می آيد.

نوروز گواه نامه و بيان گر گذشته يي بسيار دور ماست که وجودش را در توالی تاريخ کهن مرز و بوم از هزاران سال تا امروز آمده.

شگفت انگيز اين است که نوروز از انگشت شمار اسطوره هايست که بعد گذشت سده ها ، هنوز هم برگ کهن اش را مليون ها انسان ، پهلوی هم ورق می زنند.

در تقويم نژاد آريايی نوروز تجليل آفرينش و زندگی است. با نوروز است که فصل کرختی را بسوی بهار و به پيشواز حيات و تازگی عبور می کنند.

تاريخ نوروز بيشتر بر گمانه برپا شده تا حقيقت تحقيقی.

عمر نوروز را به درازای بودن اقوام آريايی رقم کرده اند. به روايتی از کتاب اوستا ( که وجودش را به دو هزار سال پيش از ميلاد تخمين می زنند) نوروز در زمان جمشيد يا "ياما" در بلخ باستان تجليل می شده.

به باور مردمان آن دوران خدا کاينات را در شش مرحله آفريده :

 ۱-  آسمان

۲ -  آب

۳ -  زمين

۴-  گياهان

۵ -  جانوران

۶ -  خلقت انسان که برابر است با نوروز

اينست که در بلخ چار هزار سال قبل ، نوروز را آغاز زندگی و آفرينش حساب کرده با آن به پيشواز و استقبال زندگی می رفته اند. بهار را زندگی زا و فصل بودن و هستی می شمرده اند.

نوروز همينگونه در درازای زمان پا به پای آريايی ها تا امروز آمد و ارث فرهنگی مردم اين نژاد شد.

به روايتی ديگر آريايان قديم ، پنج روز آخر سال را برای آمادگی نوروز می گذشتاندند.

در اين پنج روز که " پنجهء دزديده" ياد شده ، مردم خانه تکانی می کردند و لباس های نو می پوشيدند. دانه های رستنی سبز می کردند و خود را برای رسيدن نوروز آماده می کردند. باور داشتند که ارواح نياکان شان از جهان مينوی برای ديدار مانده گان شان می آيند و آن ها هرچه مانده گان خود را آراسته تر و پاکتر می يافتند، با شادی و دلخوشی بيشتری به جهان مينوی باز می گشتند.

به همين گونه نوروز در طول سده ها و هزاره ها با جلوه های از رواج ها و عنعنه های مردم ِ اين قسمت زمين خود را آراسته .

امروز با وجود گذشت هزاران سال ، باز هو بخش عظيمی از مردم نوروز را در افغانستان، ايران آسيايی ميانه ، هند ، پاکستان و ترکيه ... جشن می گيرند.

برای ملت افغانستان نوروز سالهاست که هنگامه وجودش غيبت يک هويت را به نمايش گذاشته و بس !

اميددارم که نوروز امسال پيام آور صلح و همزيستی انسانی در رنجکده ما افغانسان باشد.

 

 


کــــابل زمیــــن تمیــــم

 

 

 

                      از کابل تا مزار

 

روانهء ديارِ مولا علي هستيم. روز قبل در مركز تعاون با جمعِ از يارانِ ديرين! چه عاشقانه درد هايي دلِ مانرا قصه كرديم. سمیع حامد دوستِ خردمند و هوشيارم كه داستانِ زندگي اي حماسه گرش زبانزدِ عام و خاص است، طرحِ سفر به بلخِ باستان را ريخت كه بدون تأمل با او همصدا شديم.

مي گويند حالا ديگر در مسير راهِ (كابل- مزار) آدم هاي تبهكار(‍‍!)، مسافرين و رهروانِ سرگردان و خسته را، لگد مال نمي كنند. در كنارِ آيينهء عقب نماي روي بانتِ موترِ سفيد رنگ، پرچمِ آبي رنگ را بادِ سحرگهء سردِ كابل، سلي باران ميكند. سمیع حامد پهلوي راننده نشسته، چون حوادثِ ترافيكي در مسير راه فراوان اند و راننده نمي تواند به تنهايي از عهده اي چنين كاري بدر آيد، چه موتر ها همه از پاكستان آورده شده اند و ’’اشترنگ‘‘ راسته اند.

ساعتِ پنجِ بامداد است. صباح دامنش را باز ميكند و دهكده هاي بخواب رفته، مژه هاي شانرا مي گشايند و ما نيز تازه بحال مي آئيم و دور و بر ما را كه روشنتر ميگردد، با چشمانِ متحيج مي نگريم.

قره باغ و كوهدامن را مي گذريم، كه داكتر حامد مي گويد:’’آن سياهي را كه بالاي چوب پايه اي بزرگي آويزان است، مي بيني؟‘‘ ميگويم، بلي!

ميگويد: حدودِ يكسال و چند ماه پيش، طالبي را در همين منزل آويزان كردند و تا هنوز همين جسد خشك شده اي طالب، در همانجا آويزان است.

من كه تمام وجودم را وحشت فرا گرفته بود، پرسيدم: آخر اين منزلِ كيست؟ ميگويد: اين منزل يكي از قوماندانهاست كه همراه با خانواده اش در آنجا زندگي ميكندخانم Lisbeth Pederson مسوول ادارهء انسجام جامعهء مدني مركز حقوق بشر دنمارك كه همسفر من به افغانستان است، با چشمان حيرت زده به داستان طالبِ سياهِ آويزان بمن گوش ميدهد. كنار جاده، منازل رهايشي، هر يك داستانهاي غم انگيزي دارند و ستم و جبر دوران مختلف و جابرانِ گوناگون را آزمايش كرده اند. اهالي اين منازل رهايشي در دوران مختلف عوض شده اند. عده اي آمده و رفته اند، و عده يي هم آمده، ولي توانِ رفتن و برگشتن را نداشته اند و در منازلِ خويش خوابيده اند. تانكها و ساير تجهيزات جنگي جنگي، انباري از آهن و فولادِ رنگ رفته را در دو سوي جاده سرازير كرده اند و به مشكل ميتوان قبول كرد كه اين همه وسايل زماني كار آيي داشته اند، شليك كرده اند و جنگيده اند. پُلها همه ويران اند. كانتينر هايي پُر از مواد انفجاري كه روزگاري پُلهاي مستحكم را به هوا بالا كرده، در ته اي پُلها نمايانگرِ وحشت و جنايت قرون وسطايي سيه دلانِ بي فرهنگ است، كه زماني بر بيچارگي سرزمين پُر دردِ ما، رحمي نكردند و پاره پاره اش كردند. ولي اكنون چقدر بايد به تگدي نشست و وسايل و تجهيزات فراهم كرد، متخصص و كارگر فرا خواند، تا بتوان حدِ اقل پُلي را پايه گذاشت، تا رهء رفت و برگشت مهيا گردد. كاروان هاي موتر هاي بار بري و مسافر بري،

غُرغُر كنان، بدنه هاي خستهء شانرا به دامنه هاي هندوكُش مي كشانند و مرا بيادِ رُمانِ دكتور عثمان مي اندازد كه حماسه هاي قهرمانان اين محله را در سيماي عابرين و مسافرين و معركه هاي شان، ترسيم ميكند. سمیع حامد، خموش تر از من است و تكانه هاي موتر، كله و بدنه اش را مي رقصاند. مي گويم:

چرا خاموش هستي؟

ميگويد: اين سنگهاي سرخِ دو كنار جاده را مي بيني؟ مي گويم: خوب هم مي بينم. مي گويد:

سنگهاي سرخ علامت خطر اند كه نبايد از آن عبور كرد، زيرا آنطرفِ جاده تميز نشده و بيم موجوديتِ ’’ماين‘‘ مي رود. سپس مي گويد: گوش كن به اين دو بيتي كه همين حالا از گلويم فرياد شد:

دو سوي جاده در تسخير سنگ است

اسير سنگهاي سرخ رنگ است

در آن سو يكدرخت و يك پرنده

درين سو يك نگاه و يك درنگ است

با رويا ها و تصورات عميقي بر قله هاي شامخ هندوكش مينگرم. غرورِ عجيبي سراغم مي آيد، آن قامت بلند و سر به فلك كشيده و كوهپايه هاي فولادين رنگ، عظمتِ خارق العاده يي دارند. آب رود قشنگي بالاي ديوار هاي بلند قامت، كوه هاي مستحكم سالنگ را جدا ميكند. از موتر پياده مي شويم. آب تميز، سرد و خروشان، موج زنان به پائين مي لولند و خودش را به صخره ها مي زند و با شر شرِ دل انگيزي سرودِ آن سرزمين بي همتا را به نواختن ميگيرد. سمیع حامد كه بچهء همين مرز و بوم است، دوباره از كوه و سنگ و... ميخواند:

من از تبعيد گفتن مي هراسم

ز تحريم شگفتن مي هراسم

دلم بسيار خواهد كوه گردم

ولي از سنگ گشتن مي هراسم

هنوز از تونلِ سالنگ بدوريم كه توجه ام را سه خيمهء خاكستري رنگ در كنار جاده در دامنهء هندوكش بخود جلب مي كند كه سر و روي آنرا گرد و غبار پوشانيده. در كنار خيمه نخستين لوحه اي به نظر ميخورد كه روي آن نوشته:ليسهء سالنگ. بچه هاي كوچك با پاهاي برهنه در حاليكه كتابچه هاي كوچكي در دست دارند به سوي ليسهء سالنگ روان اند. ديدنِ اين منظرهء اميد بخش مرا بفكر بي عدالتيهاي روزگار مي اندازد. آخر چطور مگر ميتوان از فاصله طولاني با اين هواي سردش در شلوغ ترافيك جادهء تخريب شده، گذراند تا به ’’ ليسهء سالنگ‘‘ رسيد؟ حامد مي گويد در اينجا انقلاب آموزش و فراگيري رخ داده، والدين بهر قيمتي و قسمتي، فرزندان شانرا به اميد حصول تعليم و تربيت، به مكاتب مي فرستند...

و موتر ما تنهء سنگين اش را به تونل سالنگ نزديك مي كند. تونل سالنگ نيز مثل پُلهاي مسير راه چندين بار حكمران عوض كرده و هركسي داغي به دلش گذاشته و بدنه اش را سوراخي كرده است. داخل تونل بسان ضمير دد صفتان كه ضربهء ضربتش كرده اند، سياه و تاريك است و آبِ جاري بروي سرك تونل، مشكلِ ديگريست براي ترافيك مزدحم داخل تونل. خانم Lisbeth به تشويش ديگريست و دلسوزانه مي پرسد كيها امنيت تونل را عهده دار اند؟ اگر كسي بخواهد صدمهء شديدي به اين نقطهء استراتيژيك و با اهميت وارد كند، برايش مشكل نخوهد بود...

بخاطر توضيحِ دقيقتر، از راننده اين سوال را مي پرسم. به جواب مي گويد: ’’فعلا" امنيت همه بدست خداست، حتي از خود شما!‘‘ اين جمله را بگونه شفاف تري به آن خانم ترجمه ميكنم، چون نمي خواهم مورال اش را ضعيف سازم.

از تونل برون ميشويم. ديگر موتر ها رقص كنان و خوشحال از بالا ها به پائين مي روند. چند تن از كارگران و كارمندانِ يكي از موسسات جهاني را مي بينم كه مشغول ماين پاكي اند.(در افغانستان براي هر افغان، دو حلقه ماين جا گذاري شده، كه اگر پروسهء پاك كاري آن به همين سرعت پيش برود، صد سال طول خواهد كشيد)

آهنگ زيباي به صداي روح نواز احمد ظاهر چنان تصويري از فضاي كنوني ميدهد، كه گويي همين چندي پيش سروده شده و استاد خليلي نيز شعرش را براي امروز سروده بود:

خوب و بدِ زندگي بر سر هم ريختند

تا كند از هم جدا بازوي دهقان كجاست

ناله بدل شد گره، ...

شهر پلخمري را پر از شور و تحرك مي بينيم. اين شهر اهميت خاصي براي حاكميت داشته است. ميگويند دست هر كسيكه پلخمري را دارد، بالاست. تفنگها، صاحبانِ زيادي عوض كرده اند، ولي كسي هنوز بدون تفنگ بر كُرسي تصميم گيرندهء اين شهر، مجال نشستن نيافته است. پلخمري را پُر تر از هر محله ايكه در مسير راه ديده ايم، پيدا ميكنم: دكانهاي پر از اموال و مواد خوراكه، كافه ها و هوتل ها...

در اينجا چند تن از شعرا و نويسندگان كه چرخ فرهنگي اين شهر را مي چرخانند، از ما استقبال مي كنند. داكتر حامد به معرفي شان مي پردازد. سپس مشوره هاي از حامد مي گيرند. احساس ميكنم زبانها و پنجه هاي اين جوانانِ نستوه داستان سرا و قصه نويس، درد هاي اند كه امروز اين شهر را اذيت ميكند. يكي محرر جريدهء محل است و ديگري مسوول بخش شعرا و نويسندگانِ شهر. با استفاده از موقع با من گفت و شنودي مختصري راه مي اندازند و من بگونهء ايجاز از سفر ما به افغانستان توضيح ميدهم. كنارِ جاده ايكه كابل را با مزار وصل ميكند، كافه ها و رستورانت ها از شلوغ مسافرين گرسنه، در دودِ كباب هاي رنگ رنگ، قابلي ازبكي، قابلي ماهيچه، تندوري و... غوغا ميكنند. ما بر روي چهار پايه نشسته ايم. پسر بچه هاي بشاش كه تازه از بركت امنيت كنوني مجال كار پيدا كرده اند، بر ما حمله ور ميشوند: كسي كفش هاي مرا،  كسي از حامد را و يكي از Lisbeth  را و ديگري ازBerit ژورناليست دنماركي را كه همسفر ماست، مي قاپند و پالش ميكنند و پولهاي شانرا با غرور عجيبي تقسيم ميكنند.

موتر ما نيز مجال تنفس پيدا كرد و اينبار سر حال تر در حركت مي افتد. راه نيز هموار است. شاهراه مسير دشت كيله گي كمتر صدمه ديده است. حامد قصه ميكند: تا هنوز دزدان بعضا" سر و كلهء ايشان در اينجا پيدا ميشود، خصوصا" عصرها كه هوا رو به تاريكي ميرود، بهترين موقع براي دزدانِ محليست و بعد با دستش نشان ميدهد آن چاپ تاير ها كه بر دامنه تپه است. راننده مداخله ميكند و ميگويد: دزدان موتر ها را دزدي ميكنند و از دامنهء تپه ها ناپديد ميشوند. به آن موتر منهدم شده نگاه كنيد! سمیع حامد ادامه ميدهد: در اين حادثه هشت تن از دوكتوران جوان بلخ جان شانرا از دست دادند. ببينيد ما در جامعهء زندگي ميكنيم كه هنوز مردم به سرمايهء معنوي خويش ارج نميگذارند. تصور كنيد اگر بجاي آنها هشت نفر نظامي فرمانده به قتل ميرسيد، نه تنها افغانستان، بلكه جهان به نشرات و گذارشات و اخبار مسأله مي پرداخت، ولي درين حادثهء جانكاه كه بلخ هشت تن از بهترين فرزندان خدمتگذارش را از دست داد، آب از آب تكان نخورد؟!...

از حامد مي پرسم: ماهِ چند بار اين مسير را رفت و آمد ميكني؟ ميگويد:كم از كم هفتهء يكبار، گاهي اتفاق مي افتد كه هفتهء سه بار. باز فكر عميقي به سرنوشت سمیع حامد كه يكي از دوستان و ياران نزديك من است، به انديشه ام. او مسووليت بخش تحقيق و ترجمهء مركز تعاون افغانستان را در كابل عهده دار است و در رأس مركز علمي و فرهنگي Mediotek بلخ قرار دارد. اينكه انجمن دفاع از حقوق نويسندگان را تشكيل داده، اينكه در انسجام كتلوي روشنفكران افغان بازيگر نقش كليديست، اينكه پدر دو فرزنديست نازنين، اينكه همسر دوشيزه ايست مهربان و فرسنگها دور از خودش، و اينكه ياريست عيار پيشه وكاكه انديش براي جوانمردان و منجمله خودم، حرفهايست براي خودش كه او را متمايز ميسازد، برجسته اش ميكند و حماسه گرش ميسازد. بيادم ميايد كه در دنمارك ساعتها غمنامه هاي غُربت را به سرايش ميگرفت. اولين حلقهء نويسندگان افغان در تبعيد را شكل سازي ميكرد، ولي اكنون ديگر به خانه آمده است. در مورد غزل بينظيرش فكر ميكنم: ما را مكن دوباره صدا، خانه ميرويم...

آري! ما نه ساعت منزل مي زنيم. آسمان آبي و آفتابي و پهناي قرمز رنگش را هموار ميكند. در كنار جاده جواني را مي بينم كه عروسش را بر سر قاطري نشسته و خود جلو قاطر را در دست دارد، روانه است. انكار نبود زنان افغان را كه در مسير شاهراه جدا" احساس ميكردم، برائتي بخشيدبه Lisbeth كه در كنارم نشسته و به چشمان خسته ام مي نگرد، با غرور تمام مي گويم: ببين جوانان افغان و مردان افغان مقام زن را مي دانند و به نقشش ارج ميگذارند. مثل اينكه وي حرفهاي مرا نمي فهميد، سيمايش خسته است. ده ساعت تمام شاهراه پاره پارهء را عبور كرده ايم و چند ساعتي هم در مسير راه توقف هاي داشتيم و ديار مولاناي بزرگ بلخ را روانه ايم.

لحظهء بعد به مركز شهر خواهيم رسيد. چهره اي ما دوباره رنگ مي گيرند. Lisbeth و Berit كه علاقهء فراوان به ديدن بلخ باستان دارند، با بي حوصلگي از حامد مي پرسند: چرا اين شهر را’’مزار شريف‘‘ ناميده اند؟ و سمیع حامد به تاريخچهء اين شهر مي پردازد و با دستش به مزار مولا علي اشاره ميكند و ما هر يك بر شكوهمندي اين شهر پُر قدامت خيره مانده ايم. انگار به خود برگشته ام، به ديار مولانا، ناصر خسرو و... برگشته ام./

 

ملك ستيز- دنمارك:

 


کــــابل زمیــــن تمیــــم